023 315 366 Radno vrijeme PON-PET   08:00 - 20:00,    SUB   08:00 - 13:00

Osposobljavanje

Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koja se obavlja u općem interesu, a pretpostavlja jedinstveni nastavni proces koji se provodi prema propisanom programu.

Program obuhvaća tri nastavna predmeta:

  1. Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)
  2. Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)
  3. Upravljanje vozilom (UV).

Osposobljavanje se provodi temeljem Plana i okvirnog programa osposobljavanja kandidata za vozače koji proizlazi iz Programa vozačkog ispita i prema jedinstvenim minimalnim izračunskim elementima vrijednosti nastavnog sata.

Kada osoba može pristupiti procesu osposobljavanja?

Osoba može pristupiti osposobljavanju za vozača vozila određene kategorije:

  1. najranije šest mjeseci prije nego što navrši godine propisane za izdavanje vozačke dozvole za upravljanje vozilom te kategorije,
  2. ako ima valjano uvjerenje o tjelesnoj i duševnoj sposobnosti za upravljanje vozilom
  3. ako može samostalno rješavati ispitne testove.

Osposobljavanju kandidata za vozače određene kategorije vo­zila mogu pristupiti osobe koje imaju hrvatsko državljanstvo i prijavljeno boravište u Republici Hrvatskoj i stranci koji imaju odobren stalni ili privremeni boravak u Republici Hrvatskoj.

Tko provodi osposobljavanje?

Osposobljavanje kandidata za vozače provode autoškole kojih trenutni u Republici Hravtskoj ima 388. Popis autoškola svrstan je po pripadajućim Regionalnim ispitnim centrima Zagreb 1. i 2., Osijek, Rijeka i Split. Popis autoškola po pripadajućim centrima može se dobiti klikom na popis autoškola.

Koji je postupak?

1.    Odlučiti se za konkretnu autoškolu

2.    Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača željene kategorije

3.    Upisati se u autoškolu sukladno propisima i sklopiti ugovor o osposobljavanju kjim se uređuju prava i obveze autoškole i kandidata za vozača

Prava i obveze autoškole i kandidata za vozača!

Pri upisu u autoškolu:
 → Kandidat sklapa i potpisuje Ugovor o osposobljavanju
 → (cijena nastavnog sata za pojedini nastavni predmet, trajanje ospoosbljavanja, i druge elemente)
 → Kandidat dobiva Knjižicu kandidata za vozača
 → Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za B kategoriju, autoškola je dužna omogućiti završa¬va¬nje upisanog programa u roku od tri do naj¬dulje šest mjeseci od dana početka osposobljavanja
 → Kandidatu koji se upisao u program osposobljavanja za upravljanje drugim kategorijama vozila autoškola je dužna omogućiti završavanje upisanog programa u roku koji je proporcionalno kraći ili dulji, ovisno od propisanog minimalnog broja nastavnih sati za taj program
 → Autoškola jeobvezna osposobiti kandidata za vozača za upravljanje vozilom određene kategorije
 → Kandidat je obvezan prisustvovati nastavi
 

4.    Završiti program osposobljavanja iz pojedinog nastavnog predmeta

5.    Po završenom programu iz pojedinog predmeta položiti vozački ispit

Okvirni program iz pojedinog nastavnog predmeta nalazi se u odjeljku  PROPISI/prilog Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozača (NN, 6/05).

Za lakše svladavanje programa, samostalno učenje i pripremanje za ispit pribavite odgovarajući Priručnik.

Za vrijeme trajanja osposobljavanja iz predmeta UV kandidat kod sebe mora imati Uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti i Knjižicu kandidata za vozača u koju instruktor vožnje treba uredno upisivati podatke o pojedinoj nastavnoj jedinici i potpisivati ih.

Učilište Kalelarga