Uvjerenje o položenom ispitu

Uputa o proceduri

uvjerenje

 

 
Informirati se o autoškoli koja osposobljava kandidate za vozače
Pribaviti liječničku potvrdu da ne bolujete od teških kroničnih i psihičkih bolesti
Pribaviti uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za vozača određene kategorije
Upisati se u izabranu autoškolu sukladno propisima 
Pristupiti i završiti osposobljavanje iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta i kriterija 
Po završetku osposobljavnja iz pojedinog nastavnog predmeta temeljem propisanih uvjeta, prijaviti se za polaganje vozačkog ispita  
 Položiti vozački ispit u cjelosti i dobiti uvjerenje o položenom vozačkom ispitu

 S UVJERENJEM NE SMIJETE UPRAVLJATI MOTORNIM VOZILOM!